Τηλεματική - Καταγραφείς

Μπαταρίες

Κυρια σημεία

  • Τετραετής εγγύηση
  • Υπερδιπλάσια ταχύτητα φόρτισης
  • Διάρκεια ζωής μέχρι πέντε φορές περισσότερο από μια απλή
  • Δεν χρειάζεται συντήρηση
  • Αυξημένη αντίσταση στους κραδασμούς
  • Αντέχει σε ακράια καιρικά φαινόμενα

« Επιστροφή