Τηλεματική - Καταγραφείς

Διακόπτες πόρτας

Κυρια σημεία

  • Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου
  • Λιγότερη συντήρηση
  • Μείωση θορύβου του ψυκτικού μηχανήματος

« Επιστροφή