Τηλεματική - Καταγραφείς

Υδατοπαγίδα (φίλτρο πετρελαίου)

Κυρια σημεία

  • Συγκράτιση μικρών σωματιδίων του πετρελαίου
  • Συγκράτιση ύδατος εντός του πετρελαίου
  • Έυχρηστη άντληση πετρελαίου

« Επιστροφή