Τηλεματική - Καταγραφείς

Λογισμικό Wintrac

Κυρια σημεία

  • Γρήγορη ανάλυση απόδοσης.
  • Πρωτοποριακό και εύκολο στην χρήση γραφικό περιβάλλον.
  • Αυτόματη και κατανοητή διαχείριση αρχείων.
  • Γρήγορη και εύκολη μεταφορά δεδομένων

« Επιστροφή