Τηλεματική - Καταγραφείς

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας, στάθμης καυσίμου και θερμοκρασίας

Κυρια σημεία

  • Ειδικά σχεδιασμένο για την ασφάλεια του οδηγού με ευκολία στην λειτουργία και την ανάγνωση
  • 3 ενδείξεις θερμοκρασίας για τα μηχανήματα με πολαπλές ζώνες ψύξης
  • Ορατό και κατά την διάρκεια της ημέρας
  • Εγκεκριμένα από την ΕΕ για καταστάσεις θερμοκρασιών υπό αντίξοες συνθήκες

« Επιστροφή