Τηλεματική - Καταγραφείς

Καταγραφικό Θερμοκρασίας τύπος JR

Κυρια σημεία

  • Διαστάσεις 33mm x 43mm  x 22mm.
  • Ενδεδειγμένο για χρήση φορητού η σταθερού εξοπλισμού
  • Γρήγορη και εύκολη ανάλυση στοιχείων μέσω του λογισμικού που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία
  • Συχνότητα δειγματοληψίας από 8 δευτ  εως  34 λεπτά.
  • Άμεση σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
  • Μεγάλης διαρκείας ενσωματωμένη μπαταρία

Δεν καλύπτει την ΕΝ 12830


« Επιστροφή