Τηλεματική - Καταγραφείς

TracKing

Κυρια σημεία

  • Καταγραφή θερμοκρασίας και δεδομένων λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος σε πραγματικό χρόνο.
  • Εύκολη ρύθμιση και λειτουργία.
  • Αναβαθμισμένη παρακολούθηση στόλου εξοπλισμένη με τεχνολογία GPRS παρέχοντας πλήρη έλεγχο του στόλου και προστασία των οχημάτων ανά πάσα στιγμή.
  • Πολύγλωσση σελίδα ιστού (περιλαμβανόμενης και της Ελληνικής)
  • Αναφορά των “Alarm” σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση διακοπής της ομαλής λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος.
  • Αμφίδρομη επικοινωνία (προαιρετικά)
  • Η λειτουργία “Store & Forward” διασφαλίζει δεδομένα από πιθανή απώλεια κάλυψης σήματος. Πλήρης απομακρυσμένη μεταφορά δεδομένων των συσκευών καταγραφής: DAS, CargoWatch & TKDL

« Επιστροφή