Τηλεματική - Καταγραφείς

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

Κυρια σημεία

  • Ειδικά σχεδιασμένο για την ασφάλεια του οδηγού με ευκολία στην λειτουργία και την ανάγνωση
  • Ορατό και κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • Εγκεκριμένα από την ΕΕ για καταστάσεις θερμοκρασιών υπό αντίξοες συνθήκες

« Επιστροφή